Παρακαλούμε όπως την 8η Μαϊου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Θραψιμίου, ιδιοκτησίας του Τσιγγινού Αλεξάνδρου.
  2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ)” στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Κατέβα Μάρθας του Θέμη.
  3. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.