Παρακαλούμε όπως την 16η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ προσέλθετε για τη 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Περί γνωμοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας.
3. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος του Παπαγιάννη Γεωργίου του Θεοδώρου.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Κυψέλης, ιδιοκτησίας της Κουτσουμανή Αθανασίας του Ευαγγέλου.
5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Πάγκαλου Βασιλείου του Θωμά.
6. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΤΚ Μασχολουρίου, ιδιοκτησίας του Σουφλέρη Αχιλλέα του Δημητρίου.
7. Ανάκληση της αριθμ. 29/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στον παλαιό οικισμό Αθιγγάνων στην ΔΚ Σοφάδων.
8. Ανάκληση της αριθμ. 8/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
9. Ανάκληση της αριθμ. 20/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ – ΨΙΛΙΚΑ», στην ΤΚ Ανάβρας του Δήμου Σοφάδων.
10. Ανάκληση της αριθμ. 22/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)», στην οδό Μπουμπουλίνας 6 στην ΔΚ Σοφάδων.
11. Ανάκληση της αριθμ. 25/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην ΤΚ Γεφυρίων του Δήμου Σοφάδων.
12. Ανάκληση της αριθμ. 35/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην οδό Κιερίου 150 της ΔΚ Σοφάδων.
13. Ανάκληση της αριθμ. 37/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», στην ΤΚ Αμπέλου του Δήμου Σοφάδων.
14. Ανάκληση της αριθμ. 33/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)», στην ΤΚ Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
15. Ανάκληση της αριθμ. 57/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην ΤΚ Καππαδοκικού του Δήμου Σοφάδων.
16. Ανάκληση της αριθμ. 19/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)», στην οδό Κιερίου 53 στην ΔΚ Σοφάδων.
17. Ανάκληση της αριθμ. 8/2014 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», στην ΤΚ Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
18. Ανάκληση της αριθμ. 31/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην ΤΚ Γραμματικού του Δήμου Σοφάδων.
19. Ανάκληση της αριθμ. 5/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», στην ΤΚ Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
20. Ανάκληση της αριθμ. 3/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην ΤΚ Κυψέλης του Δήμου Σοφάδων.
21. Ανάκληση της αριθμ. 20/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό Ν. Πλαστήρα 31 στην ΔΚ Σοφάδων.
22. Ανάκληση της αριθμ. 30/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην ΤΚ Καππαδοκικού του Δήμου Σοφάδων.
23. Ανάκληση της αριθμ. 52/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΡΕΠΕΡΙ-ΚΑΦΕ», στην ΤΚ Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
24. Ανάκληση της αριθμ. 4/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
25. Ανάκληση της αριθμ. 9/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στον παλαιό οικισμό Αθιγγάνων στην ΔΚ Σοφάδων.
26. Ανάκληση της αριθμ. 32/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», στην οδό Κιερίου 25-27 στην ΔΚ Σοφάδων.
27. Ανάκληση της αριθμ. 40/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην ΤΚ Θραψιμίου του Δήμου Σοφάδων.
28. Ανάκληση της αριθμ. 38/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Σοφάδων.
29. Ανάκληση της αριθμ. 21/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
30. Ανάκληση της αριθμ. 65/2011 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην οδό Αγίου Γεωργίου 27 στην ΔΚ Σοφάδων.
31. Ανάκληση της αριθμ. 11/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην ΤΚ Ανάβρας του Δήμου Σοφάδων.
32. Ανάκληση της αριθμ. 62/2011 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», στην ΤΚ Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
33. Ανάκληση της αριθμ. 41/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ», στην ΤΚ Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
34. Ανάκληση της αριθμ. 2/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΒΑ – ΠΟΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», στην οδό Κιερίου 120 στην ΔΚ Σοφάδων.
35. Ανάκληση της αριθμ. 9/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην ΤΚ Μασχολουρίου του Δήμου Σοφάδων.
36. Ανάκληση της αριθμ. 9/2014 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στην ΤΚ Κυψέλης του Δήμου Σοφάδων.
37. Ανάκληση της αριθμ. 4/2014 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9 στην ΔΚ Σοφάδων.
38. Ανάκληση της αριθμ. 10/2013 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», στην οδό Λαϊου 5 στην ΔΚ Σοφάδων.
39. Ανάκληση της αριθμ. 4/2012 απόφασης περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στην ΤΚ Κέδρου του Δήμου Σοφάδων.
40. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ευθυμίου Χρήστου του Δημητρίου.
41. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ)» στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Χαλβατζή Βασιλικής του Κωνσταντίνου.
42. Χορήγηση προέγκρισης, που θα λειτουργεί ως «Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην ΤΚ Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της Ακρίβου Αλεξάνδρας του Βασιλείου.
43. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που θα λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Μπαντή Θωμά του Γεωργίου.
44. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος της Αθαναϊλιδου Χρυσούλας του Σωτηρίου και της Θεοδώρας.