Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30μ.μ. καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

2. Αποδοχή παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Κεχαγιά Γεωργίου από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Αποδοχή παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Κεχαγιά Γεωργίου από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Παιδείας και ορισμός νέου μέλους.
Εισηγητής: Δήμαρχος
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 17.875,09 € στον εκμισθωτή των συστάδων 7γ-8γ-9γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας Λιάππη Βασίλειο ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού 14.535,60 € επ’ ονόματι του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6386/21-11-13 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού 73.667,20 € επ’ ονόματι του Μπατζιά Σωτηρίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6330/12-12-13 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

7. Ψήφιση πίστωσης 3.016,80 € για τη συμμετοχή του Δήμου στην 23η Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού & Συσκευασίας DETROP 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

8. Ψήφιση πίστωσης 1.894,09 € για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

9. Ψήφιση πίστωσης 1.422,00 € για την εκδήλωση της μάχη της Ματαράγκας την 21η Μαρτίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

10. Ψήφιση πίστωσης 450,00 € για την εκδήλωση προς τιμή του αγωνιστή Χρήστου Σάλτα την 16η Μαρτίου στην Τ.Κ. Ανωγείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

11. Ψήφιση πίστωσης 397,76 € ως οφειλή για την παράθεση γεύματος σε Δημάρχους στα πλαίσια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στο Δήμο Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

12. Ψήφιση πίστωσης 492,00 € ως οφειλή για την παράθεση γεύματος στο τηλεοπτικό συνεργείο αλλά και στους συμμετέχοντες σε τηλεοπτική εκπομπή «Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας» του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων
Εισηγητής: Δήμαρχος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού (Χρησιδάνειο) αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου, έκτασης 4.420,00 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου (εκτός οικισμού).
Εισηγητής: Δήμαρχος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης δυτικής επέκτασης Σοφάδων (Π.Δ. 11-8-1987) σ’ ότι αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης προκειμένου να εναρμονιστούν με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο), απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας 8903/19328/31-5-11) .
Εισηγητής: Δήμαρχος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλείας καυσόξυλων δρυός από το τμήμα 29 του διακατεχόμενου δάσους Βαθύλακκου για το έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).
Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. Κομπογιάννης Ευάγγελος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων (άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, Ν. 2121/1993)
Εισηγητής: Δήμαρχος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος

24. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “Πιλοτική βελτίωση βοσκοτόπων στο Δήμο Σοφάδων”.
Εισηγητής: Δήμαρχος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής κυριότητας οικοπέδου εκτάσεως 433,35 τ.μ. και κτιρίου 40 τ.μ. εντός του οικοπέδου, όπου στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός Κέδρου λόγω κατάργησής του (ΦΕΚ 1901/3-12-2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής κυριότητας οικοπέδου έκτασης περίπου 400τ.μ. και κτιρίου , όπου στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός Λουτροπηγής λόγω κατάργησής του (ΦΕΚ 1901/3-12-2010)
Εισηγητής: Δήμαρχος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής κυριότητας οικοπέδου έκτασης περίπου 550τ.μ. και κτιρίου , όπου στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός Λεονταρίου λόγω κατάργησής του (ΦΕΚ 1901/3-12-2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ» (Α.Μ. 1/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 03/2014 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 04/2014 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΙΙ» Α.Μ. 10/2010.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ» Α.Μ. 33/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΔ ΚΕΔΡΟΥ-ΛΟΥΤΡΟΥ-ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» Α.Μ. 178/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

37. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Οδών.
Εισηγητής: Δήμαρχος

38. Αποδοχή ποσού 11.069,86 € από τον ΟΑΕΔ για πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα “πεντάμηνη εργασία του ΟΑΕΔ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως χρηματοδότησης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ με το ποσό των 30.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγροκτημάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

41. Αποδοχή και κατανομή ποσού 56.282,50 € στην Α’ θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

42. Επιστροφή ποσού 147,90 € στον Σοφό Κων/νο του Νικολάου, λόγω παρακράτησής του (μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ) για ΕΕΤΑ που αφορά δημοτικό ακίνητο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

43. Αιτήσεις δημοτών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ