Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 30η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄μμ προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, “Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)”, στην ΤΚ. Ανάβρας, ιδιοκτησίας του Κατσαρού Ελένη του Κωνσταντίνου, για το έτος 2018.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ Γραμματικού.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριοθέτησης οικισμού Νέου Ικονίου.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριοθέτησης οικισμού Θραψιμίου.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριοθέτησης οικισμού Ρεντίνας.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης της εταιρείας “RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ