Παρακαλούμε όπως την 31η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Αχλαδιάς, ιδιοκτησίας Κύρκου Δημητρίου του Ιωάννη, για το έτος 2015.
  2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Θραψιμίου, ιδιοκτησίας της Κασιούρα Ουρανίας του Χαραλάμπους.