ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)” στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου στη θέση Ερίκος, ιδιοκτησίας του ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Πατσιαλή Βασίλειο του Κωνσταντίνου.
2. Χορήγηση προέγκρισης που θα λειτουργεί ως “Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, “ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ”, στην ΤΚ Καππαδοκικού, ιδιοκτησίας της Σαριμιχαηλίδη Νίκης του Συμεών.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Θραψιμίου, ιδιοκτησίας του Τσιγγινού Αλέξανδρου του Αστερίου, για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ