Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 13η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση (έκτακτη) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του θανόντος ήρωα Ευαγγέλου Ελευθερίου και τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών στη μνήμη του.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι στις 15/02/2016 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του συνδημότη μας Ευαγγέλου Ελευθερίου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρόσφατη στρατιωτική τραγωδία του πολεμικού ναυτικού μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ