Παρακαλούμε όπως την 8η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ προσέλθετε για τη 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)”, ιδιοκτησίας του Αναγνωστόπουλου Λάμπρου του Αποστόλου , που βρίσκεται στη θέση Λουτρά Σμοκόβου.

2. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής” ιδιοκτησίας του Αλεξανδρή Ανδρέα του Χρυσοστόμου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυραχάδων του Δήμου Σοφάδων.

3. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ” , ιδιοκτησίας του Σχοινιάδη Λάζαρου του Βασιλείου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καππαδοκικού του Δήμου Σοφάδων.
4. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ” (επιχείρηση αναψυχής) ,με την επωνυμία “ΖΥΓΟΣ” ιδιοκτησίας της Αθαναϊλίδου Χρυσούλας του Σωτηρίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων.