Παρακαλούμε όπως την 9η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για τη 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)” στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2015.
  2. Χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” στην ΤΚ Καππαδοκικού, ιδιοκτησίας της Αντωνίου  Ελευθερίας του Χριστοφόρου.
  3. Ανάκληση της 6/2015 απόφασης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής λόγω αναρμοδιότητας.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ