Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επανασυγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ” (Α.Μ. 12/2011) προϋπολογισμού 331.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Επανασυγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” (Α.Μ. 15/2012) προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” (Α.Μ. 4/2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 14/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ” (Α.Μ. 2/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ” (Α.Μ. 9/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ” (Α.Μ. 19/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α. Μ. 7/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α. Μ. 6/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 156/2015 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων σχετικά με τη σήμανση σε οδούς εντός πόλης Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 196/2015 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων σχετικά με τη σήμανση στην Πυροσβεστική υπηρεσία Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
12. Διάλυση της υπ’ αρ. πρωτ. 16428/15-07-2015 σύμβασης του έργου: “Διαμόρφωση πεζοδρομίων – πλακοστρώσεις – φωτισμός Τ.Κ. Μαυραχάδων – Φίλιας – Αγ. Παρασκευής – Καρποχωρίου”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
13. Αποδοχή ή μη αιτήσεως παραίτησης μέλους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αντικατάσταση αυτού.
Εισηγητής: Δήμαρχος
14. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. λόγω παραίτησης της κας Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλας.
Εισηγητής: Δήμαρχος
15. Έγκριση της αρ. 1/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
16. Έγκριση της αρ. 61/2015 ορθής απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων, που αφορά στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.
17. Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
18. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση δημότη ΜΑΡΡΑ ΒΑΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ’ αρ. 41593222 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
19. Αποδοχή, κατανομή και απόδοση ποσού 63.250,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2016).
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Αγγελόπουλος Βασίλειος.
20. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
21. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2016, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
22. Ανάκληση της αρ. 17/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και εκ νέου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
23. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
24. Ανάθεση προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
25. Ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
26. Μελέτη προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου Δ.Ε. Μενελαΐδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015 -2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
27. Μελέτη προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου Δ.Ε. Μενελαΐδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015 – 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
28. Γνωμοδότηση προσδιορισμού χρήσης γης του υπ’ αρ. 267 αγροτεμαχίου, έκτασης 23 στρεμμάτων αναδασμού Ματαράγκας 1968 για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
29. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Δήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ