ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 6η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ προσέλθετε για τη 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ), ιδιοκτησίας της Γκούντρα Γεωργίας του Νικολάου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.

2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” , ιδιοκτησίας της Λέτσα Δήμητρας του Γεωργίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λεονταρίου του Δήμου Σοφάδων.

3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” (πρατήριο άρτου), ιδιοκτησίας του Μπρουζιώτη Ιωάννη του Θεοδώρου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ”, ιδιοκτησίας της Κουτσοπούλου Γεωργίας του Κων/νου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυραχάδων του Δήμου Σοφάδων.
5. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΟΥΖΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” ιδιοκτησίας της Κουτσοπούλου Γεωργίας του Κων/νου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυραχάδων του Δήμου Σοφάδων.

6. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ” , ιδιοκτησίας της Γκούντρα Γεωργίας του Νικολάου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
7. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Αναψυχής” , ιδιοκτησίας του Κούλπα Θωμά του Αναστασίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Σοφάδων.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της κατεδάφισης επικίνδυνου ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Τζαφάλια – Τσουκνίδα Μαριγούλας και Γρίβα – Τσουκνίδα Γλυκερίας που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας 3 στους Σοφάδες.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της κατεδάφισης επικίνδυνου ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ζάχου Αρετής που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ