ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση    : Κιερίου 49

Τ.Κ.       : 43 300 – Σοφάδες

Πληροφ.: Ζαχαροπούλου Ευαγγελία

Τηλ.      : 2443353216

FAX       : 2443353263

 

 

 

 

Σοφάδες 06-10-2017

Αριθ. Πρωτ.: -18383-

ΠΡΟΣ:

 

Τα τακτικά μέλη του Εκτελεστική Επιτροπής

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την   10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ