Καλείστε όπως την 10η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 30η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 66436/2021 ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές δαπάνες.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00€ με ΦΠΑ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής αντισταθμιστικών οφειλών από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε στην Τ.Κ Ανάβρας του Δήμου Σοφάδων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».
 7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.
 8. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ., για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 362 στην Τ.Κ Γραμματικού του Δήμου Σοφάδων.
 9. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021 (Γ’ Τριμήνου).
 10. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2020.
 11. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Σοφάδων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019).