Την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 09:00, καλείστε να παρευρεθείτε στην 2ηΣυνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ