Παρακαλούμε όπως την 31η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 209.749,31 € για την πληρωμή του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστωσν χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση”.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 505.766,96 € για την πληρωμή του έργου “Προστασία Διευθέτηση Κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού”.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Σοφάδων”.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Κατασκευή παροχών δικτύου ύδρευσης”.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Κυψέλης”.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 181.363,23 € για την πληρωμή του έργου “Προστασία Ανάπλαση Ανάδειξη Παραδοσιακού Οικισμού Ρεντίνας – Α φάση”.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 48.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού στους αμπελώνες Τ.Κ. Κέδρου”.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.500,00 € για την πληρωμή του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ.Κ. Ανάβρας”.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 36.900,00 € για την πληρωμή της προμήθειας “Προμήθεια δεξαμενής στον οικισμό Αθιγγάνων”.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 220.000,00 € για την ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.000,00 € για την συντήρηση μεταφορικών μέσων.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την πληρωμή τελών ταξινόμησης πινακίδων.
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για λοιπά τέλη κυκλοφορίας.
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 265.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας (αρδευτικά).
18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 220.000,00 € για την αποκομιδή απορριμμάτων.
19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 282.500,00 € για το κόστος μεταφοράς & διάθεσης απορριμμάτων (ΠΑΔΥΘ).
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2014).
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.092,97 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (έκτακτη οικονομική ενίσχυση).
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 600.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΟΠΑΠΣ).
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ).
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών.
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για υπηρεσίες διατήρησης ταχυδρομικών θυρίδων.
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 € για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων.
30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για κινητή τηλεφωνία.
31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 € για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).
32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και Νομικών τους Προσώπων (ΔΗΜΟΣΝΕΤ).
33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την μεταφορά και έξοδα μετακίνησης αιρετών.