Παρακαλούμε όπως την 20η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄  προσέλθετε για την 2η  (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για τον εκχιονισμό δημοτικών δρόμων.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται  να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, γιατί: έχει καταστεί επείγουσα και έκτακτη ανάγκη ο εκχιονισμός του οδικού δικτύου του Καλλικράτειου Δήμου λόγω της έντονης χιονόπτωσης που έπληξε την περιοχή μας από τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 20-1-2016.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ