Καλείσθε να παρευρεθείτε στην 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (11η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

1. Ενημέρωση για την βιωσιμότητα και την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ Σοφάδων.

Ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δεδιλιάρης Γεώργιος .

2. Ενημέρωση για τις διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί εις βάρος του Δήμου Σοφάδων την τελευταία 4ετία και για το αν υπάρχουν υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίες δεν είναι συμβατοποιημένες  ή τιμολογημένες.

Ερωτώσα: Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. Τσούκη Δήμητρα .

3.  Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες του Daniel στην περιοχή μας.

Ερωτώσα: Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. Βησαροπούλου Μαρία.

4. Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 55-67 ετών. 

Ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Παππάς Αθανάσιος.

5. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ενταγμένων έργων του Δήμου στα Υπουργεία.

Ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Τσινόπουλος Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1. Αποκομιδή μπαζών λόγω της κακοκαιρίας DANIEL, (σιτάρια – κριθάρια – φερτά υλικά – κλαδιά – έπιπλα και κ.τ.λ.) από τον χώρο Σκατλάρη – Περιφέρεια μήκος 1 χιλιομέτρου, δίπλα στον δρόμο (αποτελεί μεγάλη εστία μόλυνσης).

Ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης κ. Σακελλαρίου Κωνσταντίνος.

2. Ποια είναι η κατάσταση των αρδευτικών δικτύων, πώς αντιμετωπίζεται και τι προβλέπεται να γίνει.

Ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων κ. Μαρκατσέλας Χρήστος.

3. Ποιες είναι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής για την δασοπροστασία ενόψει αντιπυρικής περιόδου.

Ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κέδρου κα. Κρανιώτου – Παπαντώνη Κωνσταντία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ