Καλείστε την 22α Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.30π.μ.  στην 10η  έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα έτη 2025 – 2028 (Ν.4590/2019).
  2. Περί εγκρίσεως διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

 

    Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι για το μεν  πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των σχεδίων προγραμματισμού προσλήψεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η 22-03-2024 και για το δε δεύτερο θέμα διότι  πρέπει το συντομότερο δυνατό να γίνει ο διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου  του Δήμου Σοφάδων προκειμένου να αρχίσει η συντήρηση του πρασίνου, δέντρων και θάμνων πλατειών, πάρκων, οδών, νησίδων και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Σοφάδων, Άρνης, Μενελαϊδας, Ταμασίου και Ρεντίνας του Δήμου, έτσι ώστε οι χώροι να πληρούν τους λόγους για τους οποίους διαμορφώθηκαν, να δίνονται προς χρήση στους δημότες καθαροί και ασφαλείς και να διασφαλιστεί η αντιπυρική προστασία των οικισμών.

 

   Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ