Την 5η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, τροποποίηση του ΟΠΔ και 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2024, του «Κληροδοτήματος Γεωργίου Αλεξίου του Δημητρίου» της Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2024, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΦΑΔΩΝ 2024».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

5. Συζήτηση και  λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

6. Επιλογή εταιρείας για συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

7. Συγκρότηση  Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Υγείας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ