Η Κ.Ε.Δ.Ε με το αριθμ. 33/08-01-2024 έγγραφό της , το οποίο ελήφθη από την υπηρεσία του Δήμου μας με ηλεκτρονικό μήνυμα, μετά την επίδοση της πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα μέλη του Δ.Σ. για ειδική συνεδρίαση, για την εκλογή εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ, μάς γνωστοποίησε ότι η σχετική διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος και την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Για τον λόγο αυτό σάς γνωστοποιούμε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 12-01-2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την  εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ