Καλείστε να συμμετέχετε, την  22α Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 25η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με  μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους εργαζόμενους του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως λόγω λήξης του έτους 2023 πρέπει να προβούμε στην πληρωμή των χρημάτων παροχής γάλακτος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ