Την 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ