Την 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 & 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αρίθμ. 1784/2023 απόφασης Δημάρχου ανάθεσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη θεομηνία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 3/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 96.030,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

5. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

6. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

7. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

8. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος

9. Περί συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης – τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Σοφάδων για το έτος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΔΗΜΟΥ -ΔΥΠΑ  για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή  ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Περί ονοματοδοσίας πλατείας προς τιμήν του Στρατηγού Θωμά Σταφυλά.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ