Καλείστε όπως την 21η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 24η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  2. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  3. Συζήτηση και λήψη έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου:” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού 200.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016.
  4. Αποδέσμευση υπόλογου του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 KVA με αριθμό 41605928-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου – παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Βησσαρίου», μετά την ολοκλήρωση του.
  5. Αποδέσμευση υπόλογού του έργου :”Μείωσης ισχύος από ΜΤ σε 250KVA της παροχής με αριθ. 41606707-01 στη διεύθυνση 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ “ , μετά την ολοκλήρωση του.
  6. Αποδέσμευση υπόλογου του έργου: «Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της δημοτικής οδού, στο πλαίσιο οικισμού Αθιγγάνων της Δ.Ε. Σοφάδων», μετά την ολοκλήρωση του.
  7. Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κυψέλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ