Την 23η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ