Την 03η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η  Τακτική (διά περιφοράς) Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 6ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τη μείωση ισχύος από ΜΤ σε 250kVA της παροχής με αριθμό 41606707-01 στη διεύθυνση 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ