Την 22α Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 17η  Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Ενημέρωση από το Δήμαρχο σχετικά με τη διαχείριση της καταστροφικής πλημμύρας Daniel από πλευράς του Δήμου και των περαιτέρω ενεργειών για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των κατοίκων του Δήμου Σοφάδων.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ