Παρακαλούμε όπως την 5η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΛΛΕΫ, κόστος εργασιών 7.200,00 €.
2. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙ, κόστος εργασιών 7.200,00 €.
3. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ, κόστος εργασιών 7.200,00 €.
4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.