Την 4η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος

3. Περί παράτασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

4. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 94/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΆΡΝΗΣ» (Α.Μ. 06/21).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

9. Έγκριση της αριθμ. 16/2023 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στην μεταφορά χρημάτων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι προς το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Καφάση – Δεδιλιάρη Θωμαή.

10. Έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Καφάση – Δεδιλιάρη Θωμαή.

11. Έγκριση της αριθμ. 34/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΑΠΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οφειλόμενης εισφοράς σε ιδιοκτήτες που αφορά στα ΟΤ 184 και 187 της δυτικής επέκτασης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

13. Ένταξη του Δήμου Σοφάδων  στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους  2023-2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

14. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής:Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ