Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, που θα γίνει την 03-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022 του Δήμο Σοφάδων.
  2. Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ)”, στην ΤΚ. Πασχαλίτσας, ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικόλαος του Κυριάκου, για το έτος 2023.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιου για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ