Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την 02-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 2/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οφειλόμενης εισφοράς σε ιδιοκτήτη που αφορά στα ΟΤ 184 και 187 της δυτικής επέκτασης Σοφάδων.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ