Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 9.30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018), στην  3η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη και οδύνη  και τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου που τόσο ξαφνικά και άδικα έφυγε από κοντά μας στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.