Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την 08-02-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σοφάδων.
  2. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Γεφυρίων από δημότη μας.
  3. Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ Σοφάδων από δημότη μας.