Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
 2. Ψήφιση πίστωσης 15.285,00€ για τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.
 3. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σοφάδων.
 4. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
 5. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μενελαϊδας.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
 7. Ψήφιση πίστωσης 220,80€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
 8. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: “Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού χατζή, πλησίον οικίας κ. Τριανταλή Βάϊου”, μετά την ολοκλήρωση του.
 9. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: “Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Δ.Ε. Σοφάδων”, μετά την ολοκλήρωση του.
 10. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο τέρμα Ομονοίας 18 (22) Σοφάδες”, μετά την ολοκλήρωση του.
 11. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: ” Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ.  Βησσαρίου”, μετά την ολοκλήρωση του.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2017» πρ/σμού δαπάνης 127,03 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2017» πρ/σμού δαπάνης 296,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 366.920,02 με Φ.Π.Α.
 15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε υπαίθριες θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις, καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς, έτους 2016 και εφεξής.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

  ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ