Παρακαλούμε όπως την 25η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 προσέλθετε για την 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού , έτους 2015.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης , έτους 2015.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων , πεζόδρομων ,πλατειών και οδών , έτους 2015.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2015.
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής , έτους 2015.
6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης, έτους 2015.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους Νεκροταφείου , έτους 2015.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
9. Περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 €.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 352.088,68 € για την πληρωμή του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΜΕΝΗΣ”.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για ταχυδρομικά τέλη.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για “Μίσθωση μεταλλικών κάδων για συγκέντρωση μπαζών”
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για οικονομική ενίσχυση δημότη.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου (Παπαδόπουλος Χαράλαμπος), κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στις 26-3-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ