Την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Αντικατάσταση Τεχνικού υπαλλήλου στην Επιτροπή Διενέργειας Αποτερματισμού και Οριοθέτησης μεταξύ του Διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου και του Διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Περί γνωμοδότησης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού ύψους 80,00 μέτρων στη θέση Λεπούχι στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στη κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

7. Έγκριση της αριθμ. 2/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στην έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

8. Έγκριση της αριθμ. 3/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στη ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Α.Μ. 01/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ.: 06/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

12. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2022 (Δ΄τρίμηνο).

Εισηγητής: Δήμαρχος.