ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ” ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Η/Υ στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Μπούκη Αθανασίου του Ευαγγέλου, για το έτος 2016.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ” στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Δημητρίου του Γεωργίου, για το έτος 2016.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ, ΟΥΖΕΡΙ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ)” στην ΤΚ Δασοχωρίου, ιδιοκτησίας της Κόκκαλη Αικατερίνης του Δημητρίου.
5. Χορήγηση προέγκρισης Γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) στην ΤΚ Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Σοφού Κωνσταντίνου του Νικολάου.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προσδιορισμού χρήσης γης στο δημοτικό αγρό αριθμ. 267 αναδασμού Ματαράγκας 1968 για κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας, σε έκταση 23 στρεμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ