Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Σοφάδων, την 12η  Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ στην 1η συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2016, προκειμένου να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή Αντιπρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και η εκλογή μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο έως 5-3-2017 λόγω παραίτησης της κας Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλας από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 74 του Ν. 3852/2010.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ