Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Πρόσκλησης από εδώ.