Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 10ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΚΕΔΡΟΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Εκίζογλου Σπυρίδωνος στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Τροποποίηση της αριθμ. 177/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).