Την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αγωγός ακαθάρτων οικισμού αθιγγάνων” (Α.Μ. 5/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 260.760,00 € (Α.Μ. 23/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Δ. ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 € (Α.Μ. 3/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ” προϋπολογισμού δαπάνης 43.500,00 € (Α.Μ. 1/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Δασοχωρίου” (Α.Μ. 34/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Κτιμένης” (Α.Μ. 22/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων ΙΙΙ – Ύδρευση” (Α.Μ. 12/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Προστασία ανάπλαση ανάδειξη Παραδοσιακού Οικισμού Ρεντίνας” (Α.Μ. 12/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αγροτικών οδών” (Α.Μ. 38/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκκου” (Α.Μ. 35/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου (ΙΙ) – Κατασκευή παροχών” (Α.Μ. 24/2009).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης του έργου: Προστασία ανάπλαση – ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας – Α’ Φάση (Α.Μ. 12/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αποπεράτωση Κερκίδων Τ.Δ. Καρποχωρίου” (Α.Μ. 11/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκροτήσεως επιτροπής για την απόσυρση δημοτικών οχημάτων.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ζήσης Ευάγγελος.
17. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 1η έως 15η Συνεδρίαση).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
18. Ψήφιση πίστωσης 20,00 € για τον εορτασμό της 17ης Νοέμβρη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
19. Αποδοχή και κατανομή ποσού 56.282,20€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και την υλοποίηση του Θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου (4η δόση έτους 2014)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
20. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση αιθουσών διδασκαλίας του Γυμνασίου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. και στο Εποπτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Φιλίππου Ηλίας.
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμβιβασμό εξώδικης επίλυσης διαφοράς του Ρουμελιώτη Ιωάννη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των συστάδων 9β και 11γ του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 2β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου για το έτος 2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη μας για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής.
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
27. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος Ο.Ε.Κ..
Εισηγητής: Δήμαρχος.
29. Έγκριση της αρ. 197/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χωρίς αντάλλαγμα της χρήσεως ενός αυτοκινήτου του Δήμου στη ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ζήσης Ευάγγελος.
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την αποκομιδή απορριμμάτων οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής : Δήμαρχος.
32. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διάλυσης της αρ. πρωτ. 8332/15-04-2014 σύμβασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
37. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για δημιουργία Γραφείου Αντιπροσώπου ΟΑΕΔ Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων έτους 2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου έτους 2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
40. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για την προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
41. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
42. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ