Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 ( Β’ Τριμήνου).
  5. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :”Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου”, μετά την ολοκλήρωση του.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης κ1 546/23-06-2017 που αφορά την αγωγή του Καρακίτσου Νικολάου του Παναγιώτη.
  7. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε πλατείες στις Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής και Μασχολουρίου”, προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 € με Φ.Π.Α.
  8. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Δημοτικού κτίσματος (Πρώην Αστυνομικός Σταθμός) Λεονταρίου”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 € με Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ