Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 11η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ.» (Α.Μ. 5/2013) προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ.» (Α.Μ. 25/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.» (Α.Μ. 38/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Α.Μ. 7/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» Α.Μ. 9/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκποίησης καυσόξυλων δρυός από το τμήμα 29 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης
8. Ψήφιση πίστωσης 2.527,14 € για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και την γιορτή τσίπουρου στην Τ.Κ. Ρεντίνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
9. Έγκριση της αρ. 171/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.
10. Ψήφιση πίστωσης 1.894,20 € για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
12. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στην Ανώνυμη Εταιρεία “Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ”.
Εισηγητής : Δήμαρχος.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ