ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Ζαχαροπούλου  Ευαγγελία

Τηλ.           :   2443 3 53216

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ezaxaropoulou@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

Σοφάδες 29-09-2017

Αριθ. Πρωτ.: -17745-

 

ΠΡΟΣ:

Το Δήμαρχο Σοφάδων

Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 3η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.300,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.231/2015 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. 8η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του υπό επανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καρδίτσας για να συμπεριληφθούν οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. Έγκριση της αριθμ. 101/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τ.Κ. Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 3. ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 4. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 8. ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 10. ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 12. ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 13. ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 15. ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 17. ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 18. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 19. ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
 20. ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 21. ΚΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 22. ΚΑΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 23. ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
 24. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 25. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 26. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ