Την 28η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η  συνεδρίαση (Τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
 2. Ανάθεση μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αρδευτικού αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων”.
 3. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Σοφάδων.
 4. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 ε για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Άρνης.
 5. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 για λοιπές συνδρομές.
 6. Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.
 7. Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
 8. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αναδασώσεως στο διακατεχόμενο δάσος Ρεντίνας”.
 9. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αναδασώσεως στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου”.
 10. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου ενταλμάτων προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση των κάτωθι έργων: α) Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας, συνολικού ποσού 6.600,67 € με Φ.Π.Α., β) Ηλεκτροδότηση πάρκου στην Τ.Κ. Αχλαδιάς, συνολικού ποσού 470,45 € με Φ.Π.Α. και γ) επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου, συνολικού ποσού 1.100,11 € με Φ.Π.Α..
 11. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: “Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δ.Ε. Σοφάδων (Α.Μ. 6/2015), προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.
 12. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για το έργο : “Διαμόρφωση – συντήρηση κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Μενελαϊδας.
 13. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για το έργο : “Διαμόρφωση – συντήρηση κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Ταμασίου.
 14. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Β΄ Τριμήνου)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ