Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 15η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015-2024».
 2. Κατακύρωση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2023».
 3. Ψήφιση πίστωσης 9.179,01 € για απόδοση επιχορήγησης στην ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για μισθοδοσία προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ & ευπαθών ομάδων.
 4. Ψήφιση πίστωσης 2.600,00 € για την απόδοση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 5. Ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € για την προμήθεια Η/Υ.
 6. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00€ για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.
 7. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μενελαϊδας.
 8. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Άρνης.
 9. .Ψήφιση πίστωσης 1.400,00 € για την αποπληρωμή του ερευνητικού προγράμματος πιλοτικής βελτίωσης βοσκοτόπων στο Δήμο Σοφάδων.
 10. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την πληρωμή τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων.
 11. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Άρνης.
 12. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
 13. Ψήφιση πίστωσης 4.820,40 € για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου.
 14. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για τις εργασίες αποξήλωσης παιδικών οργάνων χαρών.
 15. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Ασημοχωρίου.
 16. Ανάκληση της αρ. 185/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων, που αφορά την έγκριση πρακτικών δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1002,30 τ.μ. του Δήμου στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ