Την 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ