ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας του Μόσχου Κων/νου του Δημητρίου, για το έτος 2015.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας της Παππά Δήμητρας του Ευθυμίου, για μουσική αορίστου χρόνου.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Κυλικείο)” εντός Σφαγείων στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου θέση Ερίκος, ιδιοκτησίας της Νικόλαος Δ. Έξαρχος ΑΕ με Υγειονομικό και Αγορανομικό Εκπρόσωπο τον Γουλιανό Αθανάσιο του Ευαγγέλου.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Σοφάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ