Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 19η  Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Εκδίκαση ένστασης της εργοληπτικής εταιρείας Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της απόφασης της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σοφάδων, με αριθμό πρωτ. 6194/31-5-2016 που αφορά το έργο “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ”.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 2/15).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Έγκριση παράτασης ή μη σύμβασης εκμίσθωσης έκτασης 500 τ.μ. στη θέαη “Τουρμπέ” της Τ.Κ. Αχλαδιάς στην οποία η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστημένη κεραία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σοφάδων στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας “ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

10. Περί τρόπου ανάθεσης της μελέτης προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Περί τρόπου ανάθεσης της μελέτης προστασίας και διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015-2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

12. Τροποποίηση διαχειριστικής μελέτης διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας περιόδου 2009-2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. ΣΙΜΟ ΦΙΛΑΡΕΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Ανάκληση της αριθμ. 62/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μιας νέας παροχής ισχύος 15 KVA (Νο1) σε Κεντρική οδό με αριθμό παροχής 41602333-01 που βρίσκεται στην διεύθυνση Φίλιας, προϋπολογισμού δαπάνης 293,20 ευρώ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Ανάκληση της αριθμ. 111/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και απευθείας ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Χατζή, πλησίον οικίας του κ. Τριανταλή Βαϊου”, προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 ευρώ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Ανάκληση της αριθμ. 112/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και απευθείας ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Δ.Ε. Σοφάδων”, προϋπολογισμού δαπάνης 5.545,28 ευρώ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Ανάκληση της αριθμ.119/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και απευθείας ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο τέρμα Ομονίας 18 Σοφάδες” , προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 ευρώ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και απευθείας ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίου” προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 ευρώ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Επιστροφή ποσού 45.599,14 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

20. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κέδρου.

Εισηγητής:Δήμαρχος.

21. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ Αηδονοχωρίου”, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ