Παρακαλούμε όπως την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου , κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας .
4. Έγκριση των πρακτικών της 2ης επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας του τμήματος 29 – Δρυός αποψιλωτικής του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Βαθυλάκκου.